MEMORY MOVIE

10 หนังสงครามชั้นดี ดูสนุกที่ห้ามพลาด

ขึ้นชื่อว่าสงคราม ย่อมไม่เคยส่งผลดีให้กับโลก มันนำมาซึ่งความสูญเสีย ความโศกเศร้า และความขัดแย้งใหม่ๆมาให้มวลมนุษย์เสมอ…แต่ในอีกมุมหนึ่ง บางเรื่องราวของสงคราม ก็สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นสื่อต่างๆ มอบความบันเทิงให้กับผู้รับชมได้ ทั้งวิดิโอเกมที่เล่นสนุก สารคดีที่มอบความรู้ทางประวัติศาสตร์

Read More »

10 หนังสงครามชั้นดี ดูสนุกที่ห้ามพลาด

ขึ้นชื่อว่าสงคราม ย่อมไม่เคยส่งผลดีให้กับโลก มันนำมาซึ่งความสูญเสีย ความโศกเศร้า และความขัดแย้งใหม่ๆมาให้มวลมนุษย์เสมอ…แต่ในอีกมุมหนึ่ง บางเรื่องราวของสงคราม ก็สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นสื่อต่างๆ มอบความบันเทิงให้กับผู้รับชมได้ ทั้งวิดิโอเกมที่เล่นสนุก สารคดีที่มอบความรู้ทางประวัติศาสตร์

Read More »